The Blogs

Toyota Production System (TPS) için Taichi Ohno ile birlikte önemli figürlerden biridir Shigeo Shingo. .
Read More