Eğitim Süresi

180 saat / 24 Gün

Eğitim Tarihi

Beklemede..

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Sertifika Programı

Bir Kara Kuşak, süreçlerin sürekli gelişmesini gören ve gelişimlere öncülük eden Yalın 6 Sigma profesyonelidir. Yalın 6 sigma kara kuşak eğitim programının amacı, organizasyonların süreçlerini hızlı, hatasız, düşük maliyetli, verimli ve güvenli şekilde yönetecek aynı zamanda konu fark etmeksizin tüm problem çözme projelerini yönlendirecek, proje ekiplerine eğitim verecek ve koçluk yapacak kara kuşak profesyoneller yetiştirmektir.

Katılımcı Profili

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kara kuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler bu sertifika programına katılabilir.

Eğitim İçeriği

Tanımlama Fazı

Yalın Üretime Giriş, İsraf ve Değer Analizi

6 Sigma ve TÖAİK Modeli, 6 Sigma Göstergeleri

Proje Yönetimi

SIPOC, Proses Haritalama, VOC

Pareto, Beyin Fırtınası, Sebep Sonuç İlişkileri

Ölçme Fazı

Minitab’a Giriş

Temel İstatistik, Dağılımlar, Normallik Testi

Grafiksel Analizler

Proses Ölçme, Proses Yeterlilik

Kontrol Teknoloji Şeması

Analiz Fazı

Proses FMEA

Hipotez Testleri

Regresyon / Kolerasyon

Deney Tasarım 1 (DoE1)

Kıyaslama (Benchmark)

İyileştirme Fazı

Poka Yoke

İyileştirmelerin Geçerli Kılınması (PFMEA, Hipotez Testleri, DoE)

Kontrol Fazı

SPC (I-MR, Xbar-R, Xbar-S)

Standartlaştırma

Belge

Katılımcılar, eğitim esnasında uygulanacak olan test ve sınavlarda başarılı olduğu takdirde “Eğitim Katılım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.


  Kayıt Fromu

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  *Fatura gereksinimleri: Kurumsal veya bireysel fatura seçiminize göre aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

  :

  :

  :

  :

  *Dosya gereksinimleri: Dosya boyutu 15 MB'den az olmalıdır.