Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı

Yalın 6 sigma yeşil kuşak eğitim programı günümüzde operasyonel mükemmelliği sağlamak adına en çok kullanılan iyileştirme yöntemlerini ve araçlarını kapsamaktadır. Organizasyonlar veya ekipler iyileştirme ve değişim hedeflerinde yeşil kuşak liderlere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın karşılanması adına eğitimizde Yeşil Kuşak adaylarına karlılık, verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konularda problem çözme araçları ile yalın tekniklerini kullanarak liderlik ettirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşil kuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler bu sertifika programına katılabilir.

Eğitim İçeriği

Tanımlama Fazı

Yalın Üretime Giriş, İsraf ve Değer Analizi

6 Sigma ve TÖAİK Modeli, 6 Sigma Göstergeleri

Proje Yönetimi

SIPOC, Proses Haritalama, VOC

Pareto, Beyin Fırtınası, Sebep Sonuç İlişkileri

Ölçme Fazı

Minitab’a Giriş

Temel İstatistik, Dağılımlar, Normallik Testi

Grafiksel Analizler

Proses Ölçme, Proses Yeterlilik

Kontrol Teknoloji Şeması

Analiz Fazı

Proses FMEA

Hipotez Testleri

Regresyon / Kolerasyon

Deney Tasarım 1 (DoE1)

Kıyaslama (Benchmark)

İyileştirme Fazı

Poka Yoke

İyileştirmelerin Geçerli Kılınması (PFMEA, Hipotez Testleri, DoE)

Kontrol Fazı

SPC (I-MR, Xbar-R, Xbar-S)

Standartlaştırma

Belge

Katılımcılar, eğitim esnasında uygulanacak olan test ve sınavlarda başarılı olduğu takdirde “Eğitim Katılım Sertifikası” almaya hak kazanacaktır.


  Kayıt Fromu

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  :

  *Fatura gereksinimleri: Kurumsal veya bireysel fatura seçiminize göre aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

  :

  :

  :

  :

  *Dosya gereksinimleri: Dosya boyutu 15 MB'den az olmalıdır.