Yalın Üretim Teknikleri

Yalın üretim tekniği son zamanlarda popüler olmasına karşın, bu tekniğin ilk uygulamaları Henry FORD’un 1900’lü yılların başlarındaki modelinin üretimi ile başlamıştır.


 Katma değer yaratmayan faaliyetler fabrikalarda maliyetlerin artmasına, kalitenin olumsuz etkilenmesine, teslimatın gecikmesine, hataların artmasına, iş kazası risklerinin oluşmasına, çalışanların moral düzeylerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Zorunlu olmayan ve yok edebileceğimiz faaliyetleri, kayıpları tespit edip bunları sistemli bir şekilde ortadan kaldırmak çok önemlidir. Artan verimlilik aynı zamanda rekabet gücümüzün artışını sağlayacaktır.

Yalın, temelde akış hızını arttırmayı amaçlarken; üretim ve hizmet sistemlerinde girdilerin fiili verimlilik değerleri ile potansiyel verimlilik değerleri arasındaki makasın daraltılması diğer bir odak noktasıdır. Daha az kaynak kullanarak daha çok gelir elde etmeye odaklanmış ilke ve metrikleri içeren yalın üretim yönetimi eğitimi içinde aynı zamanda daha az işletme sermayesi ile bir şirketi yönetmenin püf noktaları da irdelenmektedir.

KATILIMCILAR

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik personeller

Sarı/Yeşil/Kara Kuşak

KAPSAMI:
– Yalın 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aşamaları analiz teknikleri,
– Veri tanımlama ve toplama metotları,
– Süreç verimlilik hesaplama teknikleri,
– Grafiksel araçlarla analizler,
– Temel problem çözme teknikleri,
– Tanımlayıcı istatistik,
– Hipotez testleri,
– Regresyon,
– Kontrol şemalar

KAPSAMI:
– Yalın 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aşamaları analiz teknikleri,
– Veri tanımlama ve toplama metotları,
– Süreç verimlilik hesaplama teknikleri,
– Grafiksel araçlarla analizler,
– Temel problem çözme teknikleri,
– Tanımlayıcı istatistik,
– Hipotez testleri,
– Regresyon,
– Kontrol şemalar

KAPSAMI:
– Yalın 6 sigma tanımlama, ölçme ve kontrol aşamaları analiz teknikleri,
– Veri tanımlama ve toplama metotları,
– Süreç verimlilik hesaplama teknikleri,
– Grafiksel araçlarla analizler,
– Temel problem çözme teknikleri,
– Tanımlayıcı istatistik,
– Hipotez testleri,
– Regresyon,
– Kontrol şemalar

KATILIMCILAR

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar.

Minitab ile İstatistik

İstatistik basit anlamda geneli temsil eden anlamlı bir veri grubunun yardımıyla iş sonuçlarımızı ve süreç performanslarımızı  analiz etme , yorumlama ve iyileştirme imkanı veren, operasyonların her seviyesinde karşılık bulabilen temel bir bilimdir. Bu eğitim ile kalite profesyonelleri için   mevcut operasyonlarının yönetimine faydalı olabilecek istatistiksel araçlarının ve kullanım yerlerinin gerçek vakalara dayanan  minitab uygulamalarıyla aktarılması amaçlanmaktadır.

Mevcut eğitimde Kalite stratejisi doğrultusunda  kalite planlarıyla tanımlanmış, proseslerin yeterliliği ve kararlılığı için ölçülmesi ve analiz edilmesi gereken  metriklerin; tedarik zincirinin kritik süreçlerinde karar verme ve iyileştirme döngülerini hızlandıracak şekilde ele alınması üzerine odaklanılacaktır. Bu amaçla ilgili konu anlatımları software kullanımını pekiştirecek örneklerle desteklenmiştir.

KATILIMCILAR

Bu program; üst ve orta düzey yöneticiler, üretim ve bakım yöneticileri, kalite yöneticileri, yönetici adayları için hazırlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemleri

Zaman içinde yeniden yapılanan; Kalite Kontrolden Kalite Güvence ve Kalite teminine giden yolculukta, değişen ve gelişen işletme – pazar koşullarında etkili Kalite yapılandırmasını öğreneceksiniz.

Kalite kontrol edilmez, ürün üretirken veya süreçlerin yönetimi esnasında üretilir mantığı üzerine kurgulanmış bir eğitim programıdır. Ekip farkındalığı ve konumlandırma amacı ile interaktif yönetilen eğitim, Kalite bölüm ve fonksiyonunun, şirket süreçleri içinde etkili bir şekilde konumlandırılması amaçlanmıştır.

  • Etkili Kalite faaliyetleri ve doğru pozisyonlama
  • Amaca uygun Kalite fonksiyon ve organizasyon yapısı
  • Sağlam bir Kalite fonksiyon ilişkilendirmesi
  • Süreçler arası kuvvetli iletişim ve artan müşteri memnuniyeti
  • Sürekli gelişen Kalite bilinci
  • Artan Ürün ve Hizmet Kalitesi

KATILIMCILAR

Üst ve orta kademe yöneticiler, Kalite çalışanları, Mühendisler