İstatistik basit anlamda geneli temsil eden anlamlı bir veri grubunun yardımıyla iş sonuçlarımızı ve süreç performanslarımızı  analiz etme , yorumlama ve iyileştirme imkanı veren, operasyonların her seviyesinde karşılık bulabilen temel bir bilimdir. Bu eğitim ile kalite profesyonelleri için   mevcut operasyonlarının yönetimine faydalı olabilecek istatistiksel araçlarının ve kullanım yerlerinin gerçek vakalara dayanan  minitab uygulamalarıyla aktarılması amaçlanmaktadır.

Mevcut eğitimde Kalite stratejisi doğrultusunda  kalite planlarıyla tanımlanmış, proseslerin yeterliliği ve kararlılığı için ölçülmesi ve analiz edilmesi gereken  metriklerin; tedarik zincirinin kritik süreçlerinde karar verme ve iyileştirme döngülerini hızlandıracak şekilde ele alınması üzerine odaklanılacaktır. Bu amaçla ilgili konu anlatımları software kullanımını pekiştirecek örneklerle desteklenmiştir.

KATILIMCILAR

Bu program; üst ve orta düzey yöneticiler, üretim ve bakım yöneticileri, kalite yöneticileri, yönetici adayları için hazırlanmıştır.