Zaman içinde yeniden yapılanan; Kalite Kontrolden Kalite Güvence ve Kalite teminine giden yolculukta, değişen ve gelişen işletme – pazar koşullarında etkili Kalite yapılandırmasını öğreneceksiniz.

Kalite kontrol edilmez, ürün üretirken veya süreçlerin yönetimi esnasında üretilir mantığı üzerine kurgulanmış bir eğitim programıdır. Ekip farkındalığı ve konumlandırma amacı ile interaktif yönetilen eğitim, Kalite bölüm ve fonksiyonunun, şirket süreçleri içinde etkili bir şekilde konumlandırılması amaçlanmıştır.

  • Etkili Kalite faaliyetleri ve doğru pozisyonlama
  • Amaca uygun Kalite fonksiyon ve organizasyon yapısı
  • Sağlam bir Kalite fonksiyon ilişkilendirmesi
  • Süreçler arası kuvvetli iletişim ve artan müşteri memnuniyeti
  • Sürekli gelişen Kalite bilinci
  • Artan Ürün ve Hizmet Kalitesi
KATILIMCILAR

Üst ve orta kademe yöneticiler, Kalite çalışanları, Mühendisler